فرم اطلاعات پرسنلی

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر


1 - مشخصات فردی :

نام : نام خانوادگی : شماره شناسنامه : سریال شناسنامه : نام پدر : کدملی : محل صدور : محل تولد :
تاریخ تولد :

جنسیت :
گروه خونی : دين : مذهب : وضعیت تاهل :  همسر شاغل در توسعه آهن و فولاد گل گهر :
نشانی : کدپستی :
شماره همراه : شماره تلفن ثابت : پست الکترونیکی :
در صورت داشتن دفترچه بیمه تامین اجتماعی، شماره بیمه شده شماره کارگاه قبلی شماره حساب جاري بانك تجارت   شعبه شهرستان

2 - مشخصات بستگان تحت تکفل:

ردیف نام و نام خانوادگی نسبت تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر شغل تحصیلات

3 - سوابق کاری :

ردیف نام موسسه سمت میزان حقوق دریافتی تاریخ شروع تاریخ خاتمه مدت (ماه) علت خاتمه شماره تماس موسسه

4 - سوابق تحصیلی :

آخرین مدرک تحصیلی :  رشته تحصیلی : موسسه آموزشی : تاریخ اخذ مدرک :
 معدل :

3 - دوره های آموزشی و مهارتها :

ردیف عنوان دوره نام موسسه آموزشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه مدت(ساعت)

6 - وضعیت آشنائی با زبان خارجی :

زبان خارجی 1 :  میزان تسلط در خواندن : میزان تسلط در نوشتن : میزان تسلط در مکالمه :
زبان خارجی 2 :  میزان تسلط در خواندن : میزان تسلط در نوشتن : میزان تسلط در مکالمه :

7 - وضعیت خدمت نظام وظیفه :

(تاريخ شروع :
  تاريخ خاتمه :
)

8 - اطلاعات ایثارگری :

( )

3 - معرفی کنندگان :

ردیف نام و نام خانوادگی محل کار نام پدر سمت شماره همراه